تركمنصحرا : صحراي هميشه تركمن

نگاهي به مصاحبه همزيستي با ناصري

یازار : تركمن اوغلي

1- آقاي ناصري در قسمتي ازمصاحبه خود گفته اند : " با توجه به اينكه تعدا د بسيار زيادي از مردم آق قلا طي تماس هايي كه با بنده و جناب آقاي دكتر طاهري داشتند خواهان انتقال آن به منطقه آق قلا و بندرتركمن شدند كه با تلاش ما اين كار در كميسيون محقق شد." اولا اينكه جمله وي نامفهوم مي باشد ولي منظور وي بحث جنجال برانگيز جدايي بخش وشمگير با 25 روستا به مركزيت انبارالوم از آق قلا و الحاق آن به گرگان بود. طرحي كه ناصري برايش نقشه ها داشت. زماني اين طرح برگ آس وي به حساب مي آمد ولي اينك شايد برگ تزلزل وي خواهد شد . طرحي كه برخلاف نظر دولت و ملت بود. البته وي براي تصويب آن در كميسيون شوراهاي مجلس سخت زحمت كشيد. گرچه برخي از نمايندگان هم به ياري اش شتافتند، ولي بخت و اقبال با او ياري نكرد.وي ناكام شد و اين طرح نيز ابترماند . وي مي خواست با اين طرح با يك تير چند نشان بزند. اول اينكه به مجلس راه مي يافت . دوم يك نماينده افزايش به گلستان به گرگان مي رسيد وثالثا اينكه با طرح دل جمع كثيري از سيستاني ها را به دست مي آورد .هر چند طرح وي سنخيت فرهنگي ، تاريخي نداشت وبه بهاي فدا شدن هويت يك قوم مي شد .

1- 2- دكترناصري به درخواست مردم آق قلا براي الحاق آق قلا به بندر تركمن – گميشان ياد ميكند ولي هرگز اشاره اي به جدايي 25 روستاي بخش وشمگير آق قلا نمي كند. واين موضوع را سربسته مي گذارد و به سرعت ازآن رد مي شود . گويي وي رندانه مي خواهد مخا طب به اصل موضوع پي نبرد ولي غافل از اينكه مردم آگاهتر و هوشيارتر از اين حرفها مي باشند. ضمنا در اين رابطه بايد از وي سئوال كرد آقاي ناصري از كدام مردم سخن مي گوييد؟ شايد منظورهواداران و سينه چاكان بخصوص در بخش وشمگير مي باشد كه از گروه مهاجر مي باشند . بله آن ها از شما درخواست خواهند كرد ولي آيا همه مردم آق قلا اين ها هستند ؟ چرا به خواسته بيش از دوسوم مردم آق قلا كه تركمن و بومي منطقه مي باشند نگاه نمي كنيد ؟ و يا اينكه مراد تان از جزكل شهرستان است .

2- 3- آقاي ناصري كدام عقل سليم باور مي كند كه تركمنهاي آق قلا بخواهد كه بخش وشمگير را جدا كنيد و ما را به بندر وصل كنيد .مگر آنها خاطره تلخ جدا شدن 15 روستاي شرق آق همچون قره بولاغ و . . در زمان حاج آقا علوي را فراموش كرده اند كه شما بياييد اين حرف را بزنيد .چرا به نام مردم مي خواهيد بر خلاف خواسته آنها گام برداريد؟ اين معنايي جز استفاده ابزاري از مردم را به ذهن متبادر نمي سازد ؟

3- آقاي ناصري چرا صورت مسئله بسيار مهمي را عوض كرده و حتي وارونه نشان مي دهيد؟ و درمصاحبه تان كوچكترين اشاره اي هم به جدايي بخش وشمگير از آق قلا و الحاق آن به گرگان را مطرح نمي كنيد ؟ گويي كه آب از آب تكان نخورده است . بايد بدانيد كه مردم آق قلا با حفظ تماميت ارضي و جغرافيايي خود را مستحق داشتن يك نماينده واحد مي دانند . مگر جمعيت آق قلا ازعلي آباد چه قدر كم است كه او دارد و اين ندارد ؟.البته علي اباد هم به لطف علوي و جدا نمودن روستاهاي آق قلا شرايط داشتن يك نماينده را احراز كرد . آقاي ناصري از شما انتظار مي رفت كه صداقت و صراحت و شفافيت خود را كه لازمه يك نماينده مي باشد رعايت نماييد؟

4 –آقاي نماينده ، استفاده ابزاري و بدون رضايت افراد از تصاويرشان كاري غير اخلاقي تلقي مي شود و درشان يك وكيل نيست . آيا مي دانيد كه افرادي كه تصاوير آنها دركنار مصاحبه تان درج شده است از اين بابت از شما گلايه دارند ؟ في المثال از تصويري استفاده كرده ايد كه درآن عكس تاج گلدي آخوند ايزدي و تعدادي بزرگان و ريش سفيدان دوگونچي ديده ميشود .كساني كه از اقوام و حاميان جدي دكتر ايزدي رقيب دوره قبل شما بودند. آيا تصور نمي كنيد كه ماه هميشه پشت ابر نمي ماند . از شما انتظار مي رفت كه امانت را رعايت مي كرديد؟

5 - آقاي ناصري يكي از وظايف مهم نماينده نظارت برعملكرد مسئولين اجرايي است . در اين خصوص چه كرده ايد ؟ آيا كاستي ها و نواقص را تذكر داده ايد ؟ ويا اينكه در انتصاب ياران خود كوشا بوده ايد؟ در گرگان با كدام مسئول كم كار برخورد كرده ايد و يا اينكه بر كدام مسئول كاستي و ضعف ها را يادآور شده ايد؟

6- آقاي ناصري شما كه در مصاحبه تان مي گوييد 33 ساعت در مجلس سخراني كرده ايد و اسب فصاحت را در خانه ملت تاخته ايد. چه ميزان از اين نطق ها منجر به نتايج سودمندي شد كه مردم را به كار آمد . تا چه ميزان خود را متعهد به انعكاس مشكلات آق قلا اختصاص داده ايد؟ آيا ازتبعيض ها و بي عدالتي ها و قانون شكني ها ومعضلات اجتماعي و آمار بالاي بيكاري و نبود شغل را در مجلس بازگو كرده ايد ؟

7- دو بار درمصاحبه تان فرموده ايد 20 ميليارد تومان بودجه براي آق قلا به دست آورده ايد. آيا اين مقدار بودجه كافي براي حل مشكلات و عمران و آباداني منطقه و برون رفت از كمتر توسعه يافتگي آق قلا كافي بود ؟ نسبت رشد و توسعه آق قلا نسبت به گرگان چگونه بوده است ؟ آيا رشد و توسعه متوازن و عادلانه اي داشته اند ؟

8- آقاي ناصري دريغ از افتتاح دفتر نماينده در شهرستان ؟ مردم آق قلا دردشان را به كه بگويند؟ آيا يك نماينده براي شنيدن مشكلات موكلان خود و همچنين براي تسهيل در مراجعه مردم نيازمند به يك دفترمحقر و كم هزينه ولي پرفايده نيست ؟حتما مطلع هستيد كه مردم آق قلا براي طرح وبيان خواسته ها و مشكلاتشان به گرگان مراجعه مي كردند.

9- چرا آق قلا با توجه به پتانسيل ها و قابليت هاي بالقوه اي كه دارد ولي هنوز ازمناطق كمتر توسعه يافته به شمار مي رود؟ شما چه اقداماتي در جهت برون رفت از اين معضل داشته ايد ؟ آيا به مردم گزارش كار داده ايد؟ آيا با آنها هم كلام شده ايد ؟ تا چه ميزان توانسته ايد ارتباط برقرار كنيد؟ آيا آنها را از اقدامات خود باخبر ساخته ايد ؟ اصلا ، در طول 4 سال نمايندگي چند بار مصاحبه مطبوعاتي داشته ايد ؟

10 - آقاي ناصري در مصاحبه تان گفته ايد كه " تقسيمات حوزه انتخابيه بستگي به نظر مردم شريف آق قلا دارد" جناب آقاي دكتر، جانا كه سخن از ما مي گويي. ولي بايد دانست كه اولا شرايط و حدود تقسيمات حوزه هاي انتخابيه را قانون مشخص مي كند نه مردم . دوما در اين روزگارغدار كيست كه حرف مردم را گوش كند ؟ سوما وكيل محترم كه درآرزو براي راهيابي به مجلس براي سومين بار تلاش مي كند پيشنهاد جالبي مي دهد و از مردم آق قلا مي خواهد كه خواسته خود يعني ملحق شدن به بندرتركمن را بصورت مكتوب بنويسند ب مكتوب بنويسيد. غافل از اينكه نمي داند كه مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود . مردم شما را آزموده اند . و مي دانند كه آزموده را آزمودن خطاست.

11- آقاي ناصري در مصاحبه تاريخي تان در نشريه همزيستي از كمك 100 ميليون توماني به روستاي كرد گفته ايد كه بايد گفت " تقبل الله" ولي نكته ديگري را نيز يادآور شويم كه در جريان انتخابات مجلس هشتم شما به اين روستا سخت مديون مي باشيد . روستايي با ساكنان 100 درصد تركمن كه بهانه اي شد تا نتيجه به نفع شما تغيير يابد. ولي بايد دانست كه قدرت بر كسي وفا نكرده است

                                              لطيف ايزدي ( سردبير نشريه ابتكار گلستان)


                                                                          منبع: تركمن ايلي

  • [ ]